Vårt team

Staffan Hultén
Roll: Metodansvarig, undersökningsledare
Utbildning: Ekonomexamen från Uppsala Universitet och UMIST, England samt Lärarexamen från Lärarhögskolan i Uppsala
Tidigare: Sifo Research & Consulting, IHM – lärare i statistik och marknadsanalys, RAM – Research and Analysis of Media (fortfarande)
E-post: sh@provos.se
Mobil: +46 (0) 703 24 91 93

Anders Pettersson
Roll: Ekonomiansvarig, produktionsledare, undersökningsledare
Utbildning: Marknadsekonom, Högskolan Eskilstuna/Västerås
Tidigare: SDR Svensk Direktreklam, konsult inom franchising (Ad&Vizor AB)
E-post: ap@provos.se
Mobil; +46 (0) 704 22 97 49

Fredrik Kjellén
Roll: Projektledare/Säljare
Magisterexamen i ekonomi vid Uppsala universitet samt högre Förvaltningsutbildning för Statstjänstemän
Tidigare: Handelskammaren i Uppsala län, Svenska EU-Programkontoret
E-post: fk@provos.se
Mobil: +46 (0) 708 300 305

Gunilla Hultén

Roll: Moderator i fokusgrupper
Fil.dr i journalistik och verksam som forskare och lärare vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) vid Stockholms universitet.
Tidigare: Journalist inom dagspressen. Forskning är inriktad mot journalistik och migration.