Historik

Provos Research AB (Provos) startades 1999 av Staffan Hultén efter att Staffan lämnat sin anställning i SIFO, tidigare har SH bl. a varit anställd på TEMO och AC Nielsen och även varit lärare i marknadsundersökningar på IHM i Stockholm under ca 10 års tid. Staffans samlade erfarenhet från marknadsundersökningar sträcker sig över ca 25 år.

Provos inledde samarbete med Anders Pettersson 2002 bl. a genom att starta ett svenskt dotterbolag till ett danskt undersökningsföretag. Anders var tidigare produktions- och franchisechef för SDR Svensk Direktreklam och kund hos framför allt TEMO med Staffan som kundansvarig. Omkring 2004 startade Staffan i samarbete med flera RAM (Research & Analysis of Media), efter några år (2008) när RAM tog fart förvärvade Anders 50 % av aktierna i Provos från Staffan varefter Provos fick sin nuvarande ägarstruktur.