Provos Research AB

Uppsalas egen undersökningsbuss

Syftet med Uppsalaenkäten är att samla kunskap om vad de boende i Uppsala län tycker i olika frågor, samt att kunna följa förändringar över tid. Uppsalaenkäten är en s.k. undersökningsbuss där flera avsändare delar på en undersökning vilket är mer kostnadseffektiv jämfört med om du gör en egen undersökning. Uppsalaenkäten har getts ut allt sedan 2004 och görs en eller två gånger per år. Vissa frågor ställs endast till de som bor i Uppsala kommun och vissa ställs till alla länsinvånare.

Kontakta oss:
Du når oss på telefon via +46 (0) 18 42 32 12
Mejla oss på info@provos.se

Integritetspolicy