Provos erbjudanden

1. UppsalaEnkäten – En lokal/regional kvantitativ undersökningsbuss
Väljs i första hand om du har ett mindre frågebatteri (vanligen omkring 10 frågor som ryms på ett A4) med allmänheten som målgrupp

  • Metod: Kombinerad webb-/ postal enkät
  • Målgrupp: Befolkningen Uppsala län 17-80 år
  • Antal Svar: 1000 (60 % Uppsala Kommun)
  • Frekvens/utgivningsperioder: 3 gånger per år

2. Kvantitativa enskilda undersökningar. Om du vill nå en specifik målgrupp antingen med eget register eller också kan vi ofta screena fram den ur paneler med urvalsfrågor för att nå just din målgrupp.
Om du har behov av att ställa många och/eller mycket detaljerade frågor kan det vara en fördel att göra det i en enskild undersökning. Vi kanske behöver djupa öppna svar som tar mycket tid för respondenterna, eventuellt ska vi helt eller delvis göra det per telefon?

3. Fokusgrupper – kvalitativa studier
Används ofta som förstudier när man vill fråga om något som allmänheten inte kan förväntas ha åsikter om. Exempel kan vara inför en lansering av en ny produkt/tjänst eller ett nytt koncept av någon form. Då krävs det att respondenterna får information och kan ställa frågor vilket bäst görs i dialog med en undersökningsledare (och mellan deltagarna).
Fokusgrupper som datainsamling är mycket dynamiskt och ger ofta information och synpunkter som man inte kunna förutse och därmed heller inte kan formulera kvantitativa frågor om.
Det finns andra praktiska skäl att välja fokusgrupp som undersökningsmetod, till exempel:

  • Om målgruppen är så pass liten att den är svår (eller dyr) att nå i tillräcklig volym för en kvantitativ undersökning
  • Du vill ha svar snabbt och vill/kan inte vänta på en postal undersökning

Provos har satsat på att bygga särskilda paneler för fokusgrupper i Uppsala som rekryteras med UppsalaEnkäten.