Provos Research AB

Svara på Uppsala kommuns fritidsvaneundersökning här: Länk till enkäten
Din personliga kod hittar du på den tryckta enkätens sista sida

Vi behöver fler svar och förlänger svarstiden till och med 6:e juli 2018.

Tack för din medverkan!

Kontakta oss:
Du når oss på telefon via +46 (0) 18 42 32 12
Mejla oss på info@provos.se

Integritetspolicy